En artikkel på forskning.no forklarer hvordan forskere ved UiT og NTNU takket være et gammelt skipsvrak på Svalbard har fått testet hvordan undervannsroboter kan brukes til forskning.

Verdens nordligste kjente vrak ligger i Trygghamna i Isfjorden vest på Spitsbergen. I fjor høst, under et tokt med «FF Helmer Hanssen», ble dette undersøkt av marinarkeolog Øyvind Ødegård fra NTNU og teamet hans. Vraket er en gammel hvalkoker som bærer navnet «Figaro», og som brant og gikk ned i 1908.

Les artikkelen på forskning.no.