Til tross for at statsfartøy er unntatt fra sertifiseringskrav ønsket skipets eier Universitet i Tromsø, Norges arktiske Universitet at FF Helmer Hanssen skulle sertifiseres etter ISM-koden.

FF Helmer Hanssen ble av DNV GL sertifisert etter ISM-koden den 12. april 2016, med godt resultat. Northshore har bygget opp et velfungerende driftsstyringssystem, tilpasset skipets drift, i tråd med kodens krav.

Besetningen er svært godt fornøyd med prosessen frem mot sertifisering og er glad for dette nå er på plass. Skipets eier gir honnør til besetningen og Northshore for vellykket sertifisering.