Østen Mortvedt

  • Sjøkrigsskole operativ linje, realfaglig
  • 7 års tjeneste på Missiltorpedobåt, 5 år som skipssjef
  • Divisjonssjef, 22. MTB-skvadron
  • 4 år Kystvakt Nord, NK og Skipssjef, Nordkapp klasse
  • Forsvarets stabsskole