Northshore har etter offentlig utlysning vunnet kontrakten for drift av det polare forskningsfartøyet, RV Lance. Fartøyet eies av staten ved Norsk Polarinstitutt og har det nordlige Barentshavet og farvannet rundt Svalbard som hovedoperasjonsområde.

Lance er bygget som kombinert selfangst/ fiskefartøy og ble sjøsatt i 1978. Skipet var konstruert og bygget basert på lange maritime tradisjoner, spesielt med hensyn til arktisk operasjoner. Lance ble tidlig bygget om og tilpasset formål som sjømåling, samt forskning- og ekspedisjonsvirksomhet.

Lance er utstyrt med helikopterdekk egnet for små og medium helikopter. Fartøyet brukes til forskning, og ombord finnes det laboratorier og andre fasiliteter som dekker forskningsbehov, spesielt innenfor marinbiologi og oseanografi.

Northshore er svært glad for tilliten fra Norsk Polarinstitutt. Driften av RV Lance er for selskapet et viktig skritt videre for å posisjonere Northshore som ledende operatør av fartøyer under krevende arktisk forhold.

Les mer hos npolar.no