Dypt forankret i maritime tradisjoner og med høyt fokus på godt sjømannskap, skal Northshore AS skiller seg ut som en kvalitetsleverandør av maritime tjenester.

Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet er et linjeansvar fra selskapets leder til den enkelte medarbeider.

Vi i Northshore tar stolthet i å nå våre mål: Ulykkesfri drift på alle nivåer.

Alle personer som er ansatt hos Northshore, uavhengig av stilling, har makt til å stoppe enhver operasjon som fører til risiko for enten folk, skipet eller det ytre miljø.

Vårt dokumenterte styringssystem er etablert i henhold til anerkjente standarder som ISM-koden, ISO 9001: 2015 / ISO 14001/2015 og Norsok S-006, samt relevant nasjonal og internasjonal maritim lovgivning. Grunnlaget for vårt styringssystem er basert på rapportering og behandling av avvik med høy fokus på korrigerende og forebyggende tiltak og en risikobasert tilnærming til alle oppgaver.

Northshore jobber konstant for å holde den negative miljøpåvirkningen til et absolutt minimum ved å identifisere og kontrollere alle de miljømessige aspekter av virksomhet.