Forskning.no har publisert en artikkel om hvordan avanserte måleinstrumenter om bord på forskningsfartøyet «Helmer Hanssen» gjør det mulig å lage egne landskapskart over havbunnen.

Matthias Forwick ved Institutt for geologi ved UiT var tidligere i sommer på tokt med forskningsfartøyet «Helmer Hanssen» i Kongsfjorden utenfor Ny-Ålesund, vest på Spitsbergen.

Denne fjorden er blant flere fjorder på Svalbard der geologene har undersøkt havbunnen. Målet er å forstå hvordan breene har oppført seg i fortida.

Her spiller «Helmer Hanssen» en nøkkelrolle fordi båten har mange nødvendige, moderne instrumenter. Geologene bruker blant annet et flerstråleekkolodd som er installert fast i skroget. Ekkoloddet har over 400 stråler som går i en vifteform på tvers av båtens kjøreretning.

Les artikkelen på forskning.no