Norge skal i løpet av de kommende årene få et nytt isgående forskningsskip, men Universitetet i Tromsø vil samtidig miste forskningsfartøyet Helmer Hanssen. Svært uheldig, mener instituttleder i følge geoforskning.no.

Les hele saken hos geoforskning.no: www.geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/895-vil-beholde-forskningsfartoy