Arven etter Nansen er et unikt og holistisk forskningsprosjekt som vil levere integrert vitenskapelig kunnskap om et marint klima og økosystem i rask endring. En ny kunnskapsbase er nødvendig for å legge til rette for en bærekraftig forvaltning av det nordlige Barentshavet og det tilgrensende Polhavet gjennom det 21. århundret.

«Arven etter Nansen» samler rundt 210 forskere, studenter og teknikere fra ti norske forskningsinstitusjoner. Forskningsteamet inkluderer tverrfaglig arktisk marin ekspertise innenfor fysisk, kjemisk og biologisk oseanografi, så vel som geologer, modellører og ingeniører som jobber med undervannsroboter. Sammen undersøker vi fortidens, nåtidens og framtidens klima og økosystem i det nordlige Barentshavet.

«Arven etter Nansen» pågår i seks år (2018–2023), og blir finansiert femti prosent av Norges Forskningsråd og Kunnskapsdepartementet. De deltagende institusjonene dekker femti prosent som egeninnsats. Totalbudsjettet er på 740 millioner norske kroner.

Les mer på prosjektets hjemmeside