FF Lance

FF Lance er et forsknings- og ekspedisjonsfartøy som benyttes av Norsk Polarinstitutt og samarbeidende institusjoner. Opererer primært i Arktis, men tidvis også i Antarktis.

Hjemmebasen er Tromsø. I sommersesongen opererer fartøyet normalt ut fra Longyearbyen.

FF Lance brukes til forskning, og ombord finnes det laboratorier og andre fasiliteter som dekker forskningsbehov, spesielt innenfor marinbiologi og oseanografi.

Lance er utstyrt med helikopterdekk egnet for små og medium helikopter. For normale operasjoner er vekten begrenset til 5 tonn (Bell 212 eller tilsvarende), men dekket er dimens