Fra Norsk Polarinstitutts Facebook-side:

Vårt forskningsskip RV Lance er nå på tokt nordvest for Svalbard i regi av INTPART (Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning). På bildene ser vi studenter fra Norge, Canada og USA i arbeid på isen. Fra Norsk Polarinstitutt deltar forskerne Mats Granskog og Jean Negrel, seksjonsleder Sebastian Gerland og CliC-direktør Lawrence Hislop. Takk til Lawrence Hislop som har sendt oss ferske bilder fra toktet

Se bildene her.